ဘာေတြကို ေရြးမလဲ


မသိမႈေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေနတဲ႔က်ေနာ္တို႔ဘဝထဲကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုတဲ႔ သတၱဝါႀကီးတစ္ေကာင္ မီးတုတ္ကိုင္ၿပီး ခုန္ဆင္းလာခဲ႔တယ္။ သိေတာ႔တာေပါ႔၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မျပည့္စုံမႈေတြ၊ ခ်ိနဲ႔မႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခံရမႈေတြ၊ ေနာက္က်က်န္မႈေတြ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအလင္းဟာ မျပည့္စုံမႈေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ႏိုင္ေ ပမဲ႔ လမ္းေလ်ွာက္ဖို႔က်ေတာ႔ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေဖ်ာ႔ေတာ႔လြန္းေနျပန္ေရာ။
(ေစာေနလတ္၊ လူလားမေျမာက္ေသးတဲ႔ အေတြးမ်ား၊ ကမ္းၾကည့္ငွက္မွ)

ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ေျပာင္းရဲမွကိုရမယ္၊ "မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား" ေလခ်ိဳေသြး ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ေရာဂါ ေပ်ာက္ကို မေပ်ာက္ႏိုင္ဘူး။
ဟစ္တလာေသလို႔ေပ်ာ္တာက ဂ်ဴးေတြ၊ ဦးသန္းေရႊေသၿပီဆိုတဲ႔ မတိမက် သတင္းေၾကာင္႔ တိတိက်က်ႀကီးေပ်ာ္ေနၾကတာက ျမန္မာစစ္စစ္ေတြ။ ကုန္ကုန္ေျပာမယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ေက်ာက္ဆည္သားေတြ အမ်ာႀကီး။ မျပည့္စုံမႈေတြ၊ ခ်ိနဲ႔မႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခံရမႈေတြ၊ ေနာက္က်က်န္မႈေတြေၾကာင္႔ အထားအသိုလြဲသြားတဲ႔ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ေရွာ႔မတြက္သင္႔ဘူး။

မယုံရင္ ဒီသတင္းဓာတ္ပုံကိုဆက္ၾကည့္။ ပါကစၥကိုကယ္ဖို႔ တာလီဘန္ကို ေခ် မႈန္းရမယ္ တဲ႔။
ဒါ အမွန္တရားပဲ။ မြတ္စလင္ေတြအခ်င္းခ်င္း ဒီလိုအကြဲအၿပဲဆိုတာ မႏွစ္ကအထိ ၾကားရခဲပါဘိ။
မရဘူး၊ သူတို႔ဘဝထဲလည္း "ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုတဲ႔ သတၱဝါႀကီး တစ္ေကာင္ မီးတုတ္ကိုင္ၿပီး ခုန္ဆင္း" လာေနၿပီ။

ဦးေႏွာက္နဲ႔မေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ ေသြးထြက္သံယိုေတြရွိတတ္သတဲ႔။ လက္ရွိျပသနာကိုင္တြယ္ပုံေတြကိုၾကည့္ရတာကေတာ့ ဦးေႏွာက္အရင္းအျမစ္ အေတာ္အားနည္းဟန္တူတယ္။ ထားပါေတာ႔။

"ပါကစၥကိုကယ္ဖို႔ တာလီဘန္ကို ေခ်မႈန္းရမယ္" ဆိုသလို ျမန္မာကိုကယ္ဖို႔ လူႀကီးမင္းတို႔က ဘာကို ေခ်မႈန္းၾကမွာလဲ။
မေက်နပ္တဲ႔ လူထုကို ပစ္သတ္မွာလား။
အဲဒါ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။

Post a Comment