အကယ္ဒမီ စႏၵယား ဆရာတင္၀င္းလွိဳင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔.....


၁။ အခ်ိန္နည္းနည္း ပိုသြားဟန္တူပါတယ္ (ႏွစ္ ၆၀ ေတာ႔ မဟုတ္ပါ)
၂။ စကားမဆုံးခင္ ပြဲသိမ္းခံလိုက္ရပါတယ္ (အားလုံးကို အဲသလို ပြဲသိမ္းခြင္႔ရွိရင္ ေကာင္းမွာ)
၃။ စကား၊ အမူအယာ လြန္သြားဟန္တူပါတယ္ (ေျခေထာက္ပစ္တာပါ၊ ေခါင္းေတြမွန္ကုန္တာေတာ႔ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ႔)

ကမ္းလက္မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာျပည္မွာ "ခဏ" ဆိုတာက ႏွစ္ ၆၀၊ "မေတာ္တဆ" ဆိုတာက ဦးေႏွာက္ထြက္မႈမို႔ ဆရာ လုံးဝ မလြန္ပါဘူး

Post a Comment