ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ(ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး)


ေဆြမ်ိဳးဆိုတာ (သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္) ေသြးသားရင္းခ်ာ ေဆြမ်ိဳး၊ (သာမန္ ထက္ေအာင္ျမင္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္အတြက္) ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳး၊ (အလြန္ေအာင္ ျမင္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္အတြက္) နယ္ေဆြနယ္မ်ိဳးအထိ ပုံစံ အမ်ိဳး မ်ိဳး ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါ ေဆြမ်ိဳးေတြက သူ႔ကို(သူမကို) သံေယာဇဥ္ ရွိေန တတ္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအရ သူတို႔ကို ဒါန၊ အားေပးစကားေျပာ၊ ကိုယ္ခ်င္း စာ၊ အက်ိဳးစီးပြားေဆာင္ (သို႔) တက္ဖို႔ လမ္းစရွာေပး ဆိုၿပီး အားေပးမႈ ေလမ်ိဳးျပ ထားပါတယ္။

"ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ" ကို ဗုဒၶဘာသာကသာမက တရုတ္ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ဝါဒက လည္း အထူးအေလးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ လမ္းလြဲသြားတဲ႔ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာက ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရး ဝိသမေလာဘသားေကာင္ေတြြကို ေမြး ထုတ္ေပးႏိုင္ျပန္ပါတယ္။ အဲသလို ဝိသမေလာဘသားေကာင္ေတြြကို လည္း တရုတ္ျပည္မွာေရာ ျမန္မာျပည္မွာပါ အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ေဂါတမဗုဒၶနဲ႔ကြန္ဖ်ဴးရွပ္တို႔သာသိရင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

Post a Comment