ဇင္ေဝေသာ္အေကာင္႔


ကမ္းလက္ေပ႔ဂ်္ကေနထြက္သြားရင္ ဇင္ေဝေသာ္အေကာင္႔နဲ႔ပါ။ အဲဒါ အေကာင္႔ အတု မဟုတ္ေၾကာင္းပါ(ဖရင္႔တစ္ေယာက္ေဝါေပၚမွာ ကြန္မင္႔တစ္ခု ေတြ႔လိုက္ရ လို႔) အရင္က ဖရင္႔ ငါးေယာက္ပဲ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္အကုန္မွာေတာ႔ ေပၚလ စီေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ေပ႔ဂ်္ကို လိုက္ခ္ထားသူ၊ ပုံမွန္စာဖတ္သူေတြကို ကိုယ္က ဖိတ္တာရွိသလို လာအပ္တာကိုလည္းအမ်ားစုလက္ခံမိပါတယ္။ ေပ႔ဂ်္ကိုလိုက္ၿပီး တဲ႔ေနာက္ ကိုယ္႔ပို႔စ္ေၾကာင္႔ သူတို႔ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာ ထူးမရွိေတာ႔ဘူး လို႔လည္း ထင္လို႔ပါ။
"စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာ"ဆိုတာ ေရးဟန္က ေတာင္ေရာက္ေျမာက္ေရာက္။ဘာသာေရးကေန ေဘာလုံးပြဲေရာက္၊ ေဘာလုံးပြဲကေန ႏိုင္ငံေရးေရာက္၊ ႏိုင္ငံေရးကေန သေရာ္စာ၊ ကဗ်ာ၊ အစုံေရာက္မို႔ပါ။
ဇင္ေဝေသာ္ကအတုေပၚေလာက္ေအာင္(သို႔)ေႏွာက္ယွက္မႈခံရေလာက္ေအာင္
ေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ႔(သို႔)အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေျခရွိတဲ႔ ေပ႔ဂ်္မဟုတ္ဘူး ထင္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင္႔

Post a Comment