သီဟနာဒ သံရုံးေရွ႕ ေရာက္သြားျခင္း


"အာစီယံဆီက ဘာေတြ ေမ်ွာ္လင္႔သလဲ"
"ေရကူးနည္းစာအုပ္ေတြ ေမ်ွာ္လင္႔ပါတယ္"

(သံရုံးဟူသည္ ရန္ကုန္က တရုတ္သံရုံးမဟုတ္၊ စကၤာပူက ျမန္မာသံရုံးကို ဆိုလို သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တရုတ္သံရုံးကို ကာကြယ္ရန္မဟုတ္၊ ျမန္မာ လူငယ္ ထုကို ေသြးေအးသြားေစရန္ျဖစ္သည္။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ေရာေထြးစရာေတြက လည္း မ်ားလိုက္တာ၊ အမွာေတြ ထည့္ထည့္ေနရ)
၂၀၀၇၊ ေရႊဝါေရာင္အၿပီး ျမန္မာ အစိုးရက လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္သည္။ သံရုံးေရွ႕ မွာ ျမန္မာလူငယ္ထုက ေထာင္ခ်ီ၊ လူတစ္ေယာက္ မဲထည့္ခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ခန့္ၾကာ၊ ဆႏၵခံယူပြဲက တနဂၤေႏြတစ္ရက္ထဲ။ အဲသလို။ ကဲ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ မဲေပးခြင္႔ရၾကမလဲ(စစ္အစိုးရက အဲသလို ပညာရွိသည္)။ လူငယ္ထုက မေက် မနပ္ေတြျဖစ္၊ ဆူမလို၊ ပူမလိုေတြျဖစ္။ အဲသလိုနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြက လွမ္းေခၚလို႔ ေရာက္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

***********************************************************************
တခ်ိဳ႕ မီဒီယာေတြရဲ႕ အီးလိုေမးခြန္းေတြကို (ကိုယ္႔ဖက္တြန္းပို႔ၾကသျဖင္႔) ေျဖ လိုက္ရသည္၊ ထို႔ေၾကာင္႔ စကၤာပူမွာေတာ႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း စတားျဖစ္သြားသည္။ ဘရိုက္စတားေတာ႔ မဟုတ္၊ ဘလက္စတား။
မၾကာပါ။ M.O.M က ေခၚပါေတာ႔သည္။ ေမးပါေတာ႔သည္။
"ဘာ႔ေၾကာင္႔ ဒီလိုလုပ္ရသလဲ"
ဒီကလည္း ေျဖပါေတာ႔သည္
"စကၤာပူရဲလည္း ေခါင္းမကြဲေစလို၊ ငါ႔လူမ်ိဳးလည္း ေထာင္မက်ေစလို"
(အရင္တစ္ရက္က ဂ်ပန္သံရုံးေရွ႕မွာ ျမန္မာလူငယ္ထုနဲ႔ဂ်ပန္ရဲေတြၾကား ျပသ နာျဖစ္၊ ဂ်ပန္ရဲေတြေခါင္းကြဲ၊ ျမန္မာတခ်ိဳ႕ ေထာင္က်)

*******************************************************************

"ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကိဳက္သလား"
"ႀကိဳက္တယ္"
"သူ႔ပါတီကို မဲေပးမွာလား"
"အရူးနဲ႔ဘုန္းႀကီး မဲေပးခြင္႔ မရွိ"
(M.O.M အရာရွိေတြ ရယ္ၾကသည္)

*******************************************************************

"အာစီယံဆီက ဘာေတြ ေမ်ွာ္လင္႔သလဲ"
"ေရကူးနည္းစာအုပ္ေတြ ေမ်ွာ္လင္႔ပါတယ္"
( M.O.M အရာရွိေတြမရယ္ၾက၊ မရယ္ဟူသည္ အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္၊ ဒါနဲ႔ ဆက္ေျပာရသည္)
စလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံ ေရနစ္ေတာ႔ ဝါေစာေခါင္းေဆာင္ ဆိုဗီယက္ဆီက အကူ အညီေတြ ေမ်ွာ္ၾကသည္။ အကူအညီေတြလည္း ေလယာဥ္နဲ႔ ေရာက္လာပါ သည္။ စားစရာဝတ္စ႐ာေတြေတာ႔ မဟုတ္၊ ေရကူးနည္း စာအုပ္မ်ားသာ)
( M.O.M အရာရွိမ်ား ခြက္ထိုးခြက္လွန္ ရယ္ၾကသည္။ အင္တာဗ်ဴးက သုံးနာရီခြဲ ၾကာသည္။ အေျဖေကာင္းသျဖင္႔ သီဟနာဒလည္း အေထာင္း မခံရေတာ႔ေပ။ အခုေတာ႔ ဆရာႀကီးလီ၏ နားဝင္မခ်ိဳ ပါင္ကူးတံတားေၾကာင္႔ ေရႊရည္ေငြရည္ တန္းပါလို႔။)

ဘာမွမဟုတ္ပါ။ ရဟန္းနဲ႔သံရုံး အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္သြားသျဖင္႔ "တို႔လည္း သံရုံးေရွ႕ ေရာက္ဖူးပါဗ်ာ" လို႔ ဓမၼဂဂၤါဆရာေတာ္လို ကိုယ္တိုင္ႂကြား မင္မြားေလး ေရးမိေၾကာင္းပါ။

Post a Comment