ဘယ္ဟာက ပိုရယ္စရာေကာင္းသလဲ (ေမာနင္းပို႔စ္)

အစိုးရတိုင္းမွာ ရယ္စရာေကာင္းတဲ႔ လူႀကီးေတြ ပါပါလာတတ္တယ္။
စုမတၱရားက ပညာေရး ဥပေဒအသစ္ကို ဖတ္မိလို႔ပါ။
အထက္တန္းေက်ာင္းသူေတြ ေက်ာင္းဝင္ခြင္႔အတြက္ အပ်ိဳ စစ္ မစစ္ပါ စစ္ေဆးရမယ္ တဲ႔။
အေမရိကန္ေတြက တိုဖယ္။ သူတို႔က တိုဖယ္ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ မပ်ိဳဖယ္။

ဒါၿပီးရင္ Tommy Cooper ရဲ႕ ဟာသကို ဖတ္ၾကည္႔ၾကပါအုံး။ ဘယ္ဟာက ပိုရယ္ရသလဲ လို႔။
Apparently, 1 in 5 people in the world are Chinese. There are 5 people in my family, so it must be one of them. It's either my mum or my Dad, or my older brother Colin, or my younger brother Ho-Cha-Chu. But I think it's Colin.

Post a Comment