စာဖတ္သူသို႔ ျပန္စာ

လီကြမ္းယု ဆြဲထားတဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေကာက္ခ်က္ (၈) ခ်က္

"ေနာက္ဆုံး နံပါတ္ ၈ ကို စာမ်က္ႏွာ scan (သို႕) original စာသား၊ စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္ေလး ပါ တင္ေပးလို႕ ရမလား ခင္ဗ်ာ...။ စာတမ္း တခုထဲ ထည့္သုံးခ်င္လို႕ပါ။ ေက်းဇူးပါ"
Anonymous (noreply-comment@blogger.com)

အီးေမးရွင္သို႔

ျပန္လို႔ အဆင္ေျပမယ္႔ အီးေမးလိပ္စာနဲ႔ဆိုရင္ အီးေမး ျပန္ေပးပါမယ္။ ရွစ္ခ်က္က က်ေနာ္ ၿခံဳဆြဲတဲ႔ ေကာက္ခ်က္ပါ။
အဂၤလိပ္လို သိပ္မရေသးသူေတြ မ်က္စိေနာက္မွာ စိုးလို႔ မတတ္ႏိုင္မွပဲ အဂၤလိပ္ လိုတင္ခ်င္လို႔ပါ။
ေနာက္ၿပီး ထြက္စ စာအုပ္မု႔ိ original စာသားေတြ အဂၤလိပ္လို တင္ဖို႔ မသိုး
မသန္႔ ခံစားရပါတယ္။
ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ေတြကလည္း စာဖတ္သူေတြအတြက္ ျမန္ျမန္နဲ႔ ရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္ပဲ ခြဲေပးလိုက္တာပါ။
ေလးစားစြာျဖင္႔

(ကမ္းလက္)

1 comments:

patrickzaw@hotmail.com ကို ပို႕ေပးပါ ခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Reply

Post a Comment