ယံုၾကည္ပါသလား


နႏၵ စိုးစံ။ ။ လီကြမ္ယုလို..ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ျမန္မာန္ိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရင္..
.ႀကိမ္းေသေပါက္ျမန္ မာႏိုင္ငံဟာ..စက္ာပူလိုဖြ႔ံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါသလားအ႐ွင္ဘုရား..။


Zin Wai Thaw။ ။ ဒါက ေဆာင္းပါးေရးမွ ရမွာ။ အစြမ္းရွိသူမို႔ ျမန္မာျပည္လို ဆိုရင္ မတူတဲ့ ေပၚလစီခ်လာႏိုင္တယ္။ လီကြမ္ယုကို စင္ကာပူေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ တင္ တိုင္းလို႔ မရပါဘူး။ ကမၻာေက်ာ္ ကုမၸဏီေတြမွာ အၾကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႕ထဲ ပါေနတာ၊ အာရွအေရးမွာ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္ေတြ သူ႔ဆီက အႀကံဉာဏ္ေတြယူၾကရတာ ေတြအထိ ၾကည့္မွရမယ္။

Post a Comment