အမည္ခံ ဗုဒၶဘာသာပါလို႔ ခံယူသြားသူကိုေတာ႔ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး


အမည္ခံ ဗုဒၶဘာသာပါလို႔ ခံယူသြားသူကိုေတာ႔ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး မဟာယာန၊ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာေတြက ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အမ်ွေဝခဲ႔ၾကတယ္။
ကဲ တင္းျပည့္ဗုဒၶဘာသာလို႔ ခံယူထားၾကတဲ႔ ဆရာ႔ဆရာႀကီးေတြကိုေရာ ဘယ္လို အမ်ွေဝၾကမလဲ။ လုပ္ရပ္ေတြ ေစာင္႔ၾကည့္ၾကရအုံးမွာေပါ႔ေလ။

Post a Comment