စီးပြားေရး အေကာင္းျမင္ဝါဒရွိေန


ဒီေန႔ စထရိတ္တိုင္းမ္းမွာ ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ေဆာင္းပါးရွည္ ႏွစ္ပုဒ္ေတာင္ပါဝင္ပါတယ္။
ပုံ ၁ နဲ႔ ၂ က ႏိုင္ငံေရး ကေမာက္ကမေတြ ရွိေနတဲ႔ၾကားကပဲ စီးပြားေရး အေကာင္းျမင္ဝါဒရွိေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ စကၤာပူက ဘဏ္ႏွစ္ခုလည္း အေျခက်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (ဦးေရႊမန္းတို႔က တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးၿပီးေတာင္ေနၿပီ)

၃ နဲ႔ ၄ ကေတာ႔ စီးပြားေရးကေန ႏိုင္ငံေရးဆီ လက္ညွိဳး လွမ္းထိုးျပလိုက္ တဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္းပါးပါ။ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းအခ်စ္ေတာ္ ဦးဝိရသူေပါ႔။ ေကာင္းပါတယ္၊ စထရိတ္တိုင္းမ္းက အင္တာဗ်ဴးေတာ႔ အင္တာေနရွင္နယ္ သတင္းစာႀကီးမွာ သူေျပာခ်င္တာေလးေတြ တရားဝင္ေျပာခြင္႔ရတာေပါ႔။

ပုံ ၄ ကေတာ႔ ကိုယ္႔လာမွန္မွာစိုးလို႔ ငုံ႔ေရွာင္ေပးလိုက္မိပါတယ္။ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ကို " ာသည္"လို႔ ေခၚတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔အေမးကို "ဒီတစ္ခါလာရင္ ဖိနပ္နဲ႔ေပါက္မွာ" လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
Post a Comment