ေနာ္မက္ဒစ္ရဟန္းတစ္ပါး၏ ခိုလႈံရာ အရိပ္


သမိုင္းႏုႏု ႏိုင္ငံငယ္ေလးမွာ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ ခရီးက ယေန႔ ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ ခဲ႔ၿပီ။
၅၅ ႏွစ္မွာ မိမိႏွင္႔ဆက္စပ္မိသည့္ကာလကပင္ ၁၃ ႏွစ္ထဲ ဝင္လာခဲ႔ၿပီ။ ဤမ်ွ ၾကာလိုက္သည္ မထင္မိ။
ဤေက်ာင္းသည္ အတည္မက် ေနာ္မက္ဒစ္ရဟန္းတစ္ပါး၏ ခိုလႈံရာ အရိပ္ လည္း ျဖစ္ေနခဲ႔သည္။

ႏိုင္ငံငယ္က ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံကို စုစပ္ေပးထာသလို ေက်ာင္းေတာ္က လည္း ေထရဝါဒေအာက္မွာပင္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေႏြးေထြး စြာလက္ခံထားသည္။
ကိုယ္ကေပးတာေတြရွိသလို ကိုယ္ကရတာေတြလည္းရွိသည္။ ထိုအရာမ်ားစြာတို႔တြင္ ကိုယ္တိုင္ သင္ယူလိုက္မိသည့္ မတူေပမဲ႔ အတူေနလို႔ ရသည္ဆိုသည့္ Co-exist သေဘာတရားက ဘဝအတြက္ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး သခၤန္းစာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု။ ။


သီဟနာဒ
Post a Comment