လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ (ဒု) အခန္း (၉) မိတ္ဆက္ (အက်ဥ္း)


ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကတဲ႔ စာဖတ္သူေတြအတြက္ပါ။ "စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းသပြတ္အူ အာရွ" နဲ႔ တရုတ္ရဲ႕ အခန္းက႑က စိတ္ဝင္စားဖို႔ အေကာင္းဆုံးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ပဓာနႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ အႏၱရာယ္စည္းေၾကာင္းပဋိပကၡမ်ား


လက္ရိွအေနအထားမွာ စီဗီလုိက္ေဇရွင္းမတူရင္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံေရးလည္း မရိွႏို္င္။ ဒီမွာ ပဋိပကၡႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားျပပါတယ္။
(က) ေဒသတြင္း ပဋိပကၡ (local or micro level)
(ခ) တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ (global or macro level)

(က)ပဋိပကၡကေတာ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းမတူတဲ့ အုပ္စုေတြအၾကား ျဖစ္ပြားတဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းကြဲ ႏိုင္ငံငယ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပါတယ္။
(ခ)ပဋိပကၡကေတာ့ စီဗီလို္က္ေဇးရွင္းၾကီးေတြရဲ႕ ပဓနႏိုင္ငံၾကီးေတြၾကား မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ပဋိပကၡမ်ိဳးပါ။ ကမာၻစစ္ဆီကို ဦးတည္သြားႏုိင္ပါတယ္။

(က)ပဋိပကၡကေန (ခ)ပဋိပကၡဆီ ေျပာင္းသြားႏိုင္တဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းႏွစ္ ခ်က္ကေတာ့
၁။ မိမိနဲ႔ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းတူႏိုင္ငံငယ္ကို ကူရင္းကူရင္းနဲ႔ ပဓာနႏိုင္ငံၾကီးေတြ ပါ ပါဝင္လာျခင္း
၂။ မတူညီတဲ့ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းႏွစ္ခုအၾကား စူပါ ပါဝါ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကမာၻစစ္ပံုစံျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း။

(စီဗီလုိက္ေဇးရွင္း တူညီေနမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္က ျဗိတိသွ်ဆီကေန စူပါ ပါဝါအဆင္ ့လႊဲေျပာင္းယူရာမွာ စစ္မျဖစ္လုိက္၊ တကယ္လုိ႔ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္း ကြဲျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ေတြဆီကေန တရုတ္က စူပါ ပါဝါအဆင့္ လႊဲေျပာင္း ယူမယ္ဆုိရင္ ကမာၻစစ္ပံုစံေရာက္သြားႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။)

အစၥလာမ္ကမာၻနဲ႔ အေနာက္

သူတုိ႔ၾကားမွာ ျပႆနာေပါင္းစံုရိွေနမယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္ေတာ့ ၇/၈ ရာစုမွာ မြတ္စလင္ေတြ အင္အားေကာင္းခဲ့။ ၁၁ရာစုေရာက္ေတာ့ ခရစ္ ယာန္ေတြက တစ္ေက်ာ့ျပန္အင္အားေတြ ေကာင္းလာခဲ့တယ္။ ၁၂၉၀မွာေတာ့ မြတ္စလင္ ေအာ့တမန္ အင္ပါယာျပန္လည္ အားေကာင္း လာျပီး ၁၅၂၉ခုအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗီယင္နာျမိဳ႕ကိုပါ သိမ္း ပိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

၁၅ရာစုေရာက္ေတာ့ သမုိင္းတစ္ပတ္ျပန္လည္ခဲ့တယ္။ ကမာၻ ့ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဥေရာပကိုလုိနီေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက ကိုလုိနီစနစ္ကေန အေလ်ာ့ေပး၊ အနားယူ လိုက္တဲ့ ၁၉၂၀ - ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ အစၥလာမ္က တစ္ေက်ာ့ျပန္ အားေကာင္းလာခဲ့တယ္။
သူတုိ႔ဘာသာၾကီးႏွစ္ခု (ခရစ္ယာန္နဲ႔မြတ္စလင္) ၾကားမွာ တူညီမႈေတြေၾကာင့္ေရာ မတူညီမႈေတြေၾကာင့္ပါ ျပႆနာေတြ အျမဲတက္လ်က္ရိွ။
ျပႆနာျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းငါးခ်က္ကို ထုတ္ျပပါတယ္။

၁။ မြတ္စလင္လူဦးေရတုိးပြားမႈႏႈန္းမ်ားျခင္း။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္ စစ္အားေတြမ်ား။ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထဲ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြထဲ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ၾက။
၂။ အစၥလာမ္ဘာသာႏိုးထျခင္း လႈပ္ရွားမႈက သူတုိ႔ကုိ အိုင္ဒင္တတီအသစ္ ထုတ္ေပးလုိက္တယ္။
၃။ လက္ရွိဗိုလ္က်ေနတဲ့ အေနာက္ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းအေပၚ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေန ၾကရတယ္။
၄။ အေနာက္နဲ႔ မြတ္စလင္ေတြၾကားမွာ အရင္ကရိွေနခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆိုတဲ့ ဘံုရန္သူ ရိွမေနေတာ့ျခင္း၊ ဒီဘံုရန္သူေနရာကိုလည္း ဘာကမွ အစားထုိးေန ရာ ဝင္ေရာက္မႈမရိွ။
၅။ သူတုိ႔ခ်င္း နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔ၾကားက ကြဲျပားမႈေတြကို ပိုသိလာၾကတယ္။ အဓိကျပႆနာက သူတုိ႔ဘာသာၾကီးႏွစ္ခု စလံုးက တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဝါဒရိွေနျခင္းပါ။ အေနာက္ကေရာ အစၥလာမ္ ကပါ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံေတြဟာ တစ္ကမာၻလံုးရိွ လူသားေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အေနာက္ က အင္အားေကာင္းေနေတာ့ အစၥလာမ္ကမာၻက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကတယ္။
ဒါေတြေၾကာင့္ အစၥလာမ္နဲ႔ အေနာက္ၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ ေခ်ာေမြ႕ဖို႔ လမ္းစ မျမင္ေသးဘူးလုိ႔ ဟန္တင္တန္က ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းပါ။

အာရွ၊ တရုတ္နဲ႔ အေမရိက ဆက္ဆံေရး

အာရွကိုေတာ့ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းသပြတ္အူလုိ႔ တင္စားထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အာရွႏိုင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္းမွာေရာ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ဆက္ဆံေရး အဖု အထစ္ေတြ ရိွေနလိမ့္မယ္။ အာရွတြင္း ျပႆနာေတြကေတာ့...

၁။ အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္လာေတာ့ စစ္လက္နက္ေတြလည္း အျပိဳင္အဆုိင္တပ္ဆင္လာၾကတယ္။ အားအစြမ္းရိွလာရင္ တစ္ခ်ိန္က အနာေဟာင္းေတြ ျပန္ျပန္ေပၚလာျပီး ဆက္ဆံေရးအဖုအထစ္ေတြ ရိွေနႏိုင္တယ္။
၂။ အာရွအင္အားၾကီးႏိုင္ငံေတြက အေနာက္(အေမရိကန္)ကို ေျခရာ လွမ္း တုိင္းလာတယ္၊ အားစမ္းလာတယ္။ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရးကိစၥေတြမွာ အေနာက္ရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားလာေနၾကတယ္။
၃။ ေဒသတြင္းမွာ တရုတ္လႊမ္းမုိးမႈက မ်ားသည္ထက္မ်ားလာေတာ့ သူ႕ကို အုပ္စုဖြဲ႕ ကာျပန္မလား၊ သူ႕ေအာက္ကို အညံ့ခံဝင္ေပါင္းမလား ဆိုတာေတြ ရိွေနေတာ့ ဗဟုဗ႑ိဳင္စနစ္နဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းရိွဖုိ႔ မလြယ္ကူေသးေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

အေနာက္ကမာၻက သူတုိ႔ခ်င္း အားျပိဳင္ခဲ့၊ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကျပီးျပီ။ အာရွထဲမွာ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္းၾကီးေတြရဲ႕ ပဓာနႏိုင္ငံၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ အေမရိကန္နဲ႔ အိႏၵိယတို႔ပါ ပါဝင္ေနတယ္။ အေနာက္ကမာၻဟာ သူတုိ႔ခ်င္း စစ္ျဖစ္ဖုိ႔ ေဝလာေဝးျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အာရွက အဲဒီအေနအထားမွာ မဟုတ္ဘူး။ အာရွထဲမွာ ဥေရာပပံုသ႑ာန္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုလို႔ အာစီယံနဲ႔ ေအပက္ပဲ ရိွတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြထဲမွာလည္း စူပါ ပါဝါၾကီးေတြ ပါမေနဘူး။ ေနာက္ျပီး အာရွႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ မေျဖရွင္းရေသးတဲ့ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈေတြ ရိွေနတယ္။

ဒီမွာ သမုိင္းပညာရွင္ အာရြန္ဖရိုက္ဘတ္ရဲ႕
“ဥေရာပရဲ႕အတိတ္ဟာ အာရွရဲ႕ အနာဂတ္” ဆိုတဲ့စကားကို
ဟန္တင္တန္က သေဘာမတူဘဲ “အာရွရဲ႕အတိတ္ဟာ အာရွရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္ ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္” လုိ႔ ခပ္ရဲရဲဆိုခဲ့ျပန္ပါေသးတယ္။ လက္ရိွအေနအထားကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း သူ႕အဆုိက ျငင္းပယ္ဖို႔က ခပ္ခက္ခက္ျဖစ္သြားခဲ့ရ ပါတယ္။

ဆက္ရန္
ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment