အရွင္စကၠပါလနဲ႔ ပြဲဦးထြက္ မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္းတို႔ရဲ႕ အဘိဓမၼာသင္တန္း


အရွင္စကၠပါလနဲ႔ ပြဲဦးထြက္ မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္းတို႔ရဲ႕ အဘိဓမၼာသင္တန္း။
(အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး (စကၤာပူ) နဲ႔ ပညာပါရမီအသင္းတို႔ရဲ႕ ပံ႔ပိုးမႈနဲ႔အတူ)
ေက်ာင္းသား ၁၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾက။Post a Comment