ဦးရဲထြဋ္တို႔ ျပန္ၾကားေရးဌာနအေနနဲ႔ အတုယူသင္႔ ယူရတာေပါ


ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရကေတာ႔ ျပည္ပေရာက္ အိမ္ေဖာ္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ ရွိေနဖို႔ ဖရင္လုပ္ထားလိုသတဲ႔။
ေဖ႔စ္ဘုတ္အေကာင္႔ မရွိတဲ႔ေအးဂ်င္႔ေတြ အိမ္ေဖာ္ပို႔ခြင္႔ ပိတ္မတဲ႔။
မခံႏိုင္ေတာ႔လို႔ ထြက္ေျပးမွဆိုရင္ သိပ္ေနာက္က်ေနၿပီ။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ေဖ႔စ္ဘုတ္ ကတဆင္႔ သူတို႔ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ သိရွိႏိုင္ဖို႔လို႔ ဆိုပါတယ္။
လက္ေတြ႔က်ၿပီး အက်ိဳးရွိတဲ႔ အစီအစဥ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ႔ အေျခအေနအမွန္ကို သိရတာေပါ႔။

Post a Comment