ကြန္စတီက်ဴးရွင္းဟူသည္ ျပင္လို႔ရ၏


ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မတူေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေရးၾကည့္ခ်င္ သည္။ ယခု သီဟနာဒေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးလုပ္ေနသည့္ မဂၤလ ဝိဟာ ရေက်ာင္းမွာ ယခင္က ရွိသည့္ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းအရဆိုလ်ွင္ သီရိလကၤာဘုန္း ႀကီး မဟုတ္ပါက ေက်ာင္းထိုင္းဘုန္းႀကီး ျဖစ္ခြင္႔မရွိေပ။ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ဝန္းက်င္က ဤကိစၥႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေက်ာင္းထိုင္တင္လို
သည့္ရဟန္းက သီဟနာဒျဖစ္ေနၿပီး သီဟနာဒက ျမန္မာရဟန္းျဖစ္ေနသည္။

အက်ိဳးအျမတ္ရမည္ထင္လ်င္ စလုံးတို႔က ေျပာင္းလဲဖို႔ လက္မတြန္႔ၾက။ ေျပာင္း လဲေရးဆြဲၾက၏၊ သို႔ျဖင္႔ သီဟနာဒလည္း ေက်ာင္းထိုင္းဘုန္းႀကီး ျဖစ္ခြင္႔ ရသြားေတာ႔ သည္။ သီဟိုဠ္သံဃာထုကို အားနာစရာေတာ႔ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းဒကာ၊ ဒကာမမ်ားနဲ႔ ေကာ္မတီမ်ားကေတာ႔ ဤ ကိစၥအတြက္ ေနာင္တရၾကဟန္ မတူပါ။

သီဟနာဒ ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္မင္ဒရင္းလိုသင္မည့္ ဘာသာေရး သင္ တန္းမ်ားကို (ကိုယ္က တရုတ္စာမတတ္ေစဦး) အားတက္သေရာ အားေပးခဲ႔ သည္။ ထိုသင္တန္းမ်ား ေအာင္ျမင္သည္ဟု ထင္ပါသည္။
အကယ္၍ သီရိလကၤာဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းထိုင္ပါက ဤသင္တန္းမ်ိဳးေတြ ခြင္႔မွ ျပဳပါ႔မလားဆိုသည့္အေတြး စလုံးေတြဆီမွာ ေသခ်ာေပါက္ရွိေနႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနနဲ႔ကေတာ႔ ဘာမွ မွတ္ခ်က္မေပးအပ္ပါ။

ထိုစဥ္ သီဟနာဒ၏မူက ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ သင္သင္ ေထရဝါဒ အဆုံး အမျဖစ္လ်င္ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုရမည္ဟုျဖစ္သည္။ ထိုမူ အတည္ျဖစ္သြားသည့္ အခါ ျမန္မာလို ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းမ်ားလည္း သင္ခြင္႔ရသြားေတာ႔သည္။ အေရႊ႕ မွန္သြားသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေက်ာင္းက ပို၍စည္ကားလာ၏။

ေနာက္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတိုင္းမွာ အေပ်ာ႔၊ အမာ ပါဝါရွိပါသည္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရးစကားသာ မဟုတ္၊ လူမႈေရး စကားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ ငံေရးအရဆိုလ်င္ အစိုးရဆီမွာ အမာ ပါဝါရွိၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆီမွာ အေပ်ာ႔ပါဝါရွိသည္။ ဤမဂၤလဝိဟာရေက်ာင္းဆိုလ်င္ ေကာ္မတီဆီမွာ အမာ ပါဝါရွိေနၿပီး သီဟနာဒဆီမွာ အေပ်ာ႔ပါဝါရွိေနသည္။ ထိုႏွစ္ခု ဟန္ခ်က္ မ်ွေနဖို႔လိုသည္။ ငါတေကာ ေကာလို႔မရ။ ငါ ဘုန္းႀကီးပဲ၊ ငါ ဥကၠ႒ပဲ မျဖစ္သင္႔။ ဥကၠ႒က ဘုန္းႀကီးကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္သလို (စကၤပူဥပေဒအရ) ဘုန္းႀကီးက လည္း ဥကၠ႒ကို လြင္႔သြားေအာင္ အေပ်ာ႔ပါဝါသုံးႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းက လူထုနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံေနသည္က ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းႀကီးျဖစ္ေနေသာေ ၾကာင္႔ပင္။

ဤ၌ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေရး ( ႏိုင္ငံေရးစကား) ဆရာဒကာလက္တြဲညီေရး (ဘာသာေရးစကား) ကိစၥက အေရးပါလာေတာ႔သည္။ ယင္းအတြက္ အေရးအပါဆုံး မဟာဗ်ဴဟာက အာဏာခြဲေဝမႈဆိုသည့္ မူကို စနစ္တက် လိုက္နာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဘာသာေရး ပုံသ႑ာန္ အကူးအေျပာင္း ကာလကို ျမန္မာျပည္ ရင္မဆိုင္ရေသးဟု မေန႔က စေတးတပ္အတို တင္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ယေန႔မနက္ေျပာလိုသည့္စကားက အက်ိဳးရွိမည္ထင္လ်င္ ကြန္စတီးက်ဴးရွင္းကို ျပင္သင္႔၏ ဆိုတာသာ ျဖစ္ပါသည္။

သီဟနာဒ

Post a Comment