အစိုးရလည္းပါတယ္၊ အစိုးရခ်ည္းလည္း မဟုတ္


(လူငယ္နဲ႔ စာဖတ္ျခင္းပါ၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္အေၾကာင္း မဟုတ္)
ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ စာေပေဟာေျပာပြဲ ယူက်ဳမွာပါ။ လူငယ္ေတြ စာဖတ္နည္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို တရားခံခ်ၿပီး အင္တာ နက္၊ ဂိမ္း စသည္ရဲ႕ အေရးပါမႈကို ဆရာက အေလးအနက္မထားခဲ႔ပါဘူး။
အင္တာနက္၊ ဂိမ္း စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ဆရာ႔ေကာက္ခ်က္က ေခတ္သစ္ မီဒီယာ ဒီထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေပမဲ႔ လူငယ္ေတြ စာဖတ္ၾကတယ္လို႔ အေမရိကန္၊ အဂၤ လန္က လူငယ္ေတြကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔ "အသစ္အဆန္းအေပၚ စိတ္ဝင္စားျခင္း" သီအိုရီကို ဆရာက မေဆြးေႏြးခဲ႔ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အင္တာနက္ရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈကို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေ တြထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြက အခု ပိုခံေနၾကရပါတယ္။ ဘာ႔ေၾကာင္႔လည္းဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဒါက အသစ္အဆန္းျဖစ္ ဆဲမို႔ပါ။ဥပမာ အင္တာနက္လိုင္းမေကာင္းတဲ႔ေနရာကလာသူဟာ အင္တာနက္ လိုင္း ေကာင္းတဲ႔ေနရာလည္း ေရာက္ေရာ အင္တာနက္ပိုၿပီး သုံးေနတတ္ပါ တယ္။ အင္တာနက္လိုင္း ေကာင္းတဲ႔ေနရာမွာ သူ အေနၾကာသြားရင္ အသား က်သြားၿပီး ပုံမွန္ပဲ သုံးပါေတာ႔မယ္။ ဒီသေဘာပါ။

ေနာက္ၿပီး လူငယ္ေတြ စာဖတ္နည္းျခင္းဟာ
အစိုးရေၾကာင္႔
အသုံးမက်တဲ႔ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင္႔ဆိုတဲ႔ ေကာက္ခ်က္ကလည္း မွန္ေပမဲ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ မမွန္ပါဘူး(ရာႏႈန္းျပည့္ အမွန္တရားကို ဘယ္သူမွလည္း ရွာမေတြ႔ ၾကပါဘူး)။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုရင္ စကၤာပူလူငယ္ေတြ စာဖတ္အားနည္းလာတဲ႔ အခ်က္ကို ဒါ ( အစိုးရ၊ အသုံးမက်တဲ႔ ပညာေရးစနစ္) နဲ႔ ရွင္းျပ မရလို႔ပါ။ စကၤာပူလူငယ္ေတြ စာဖတ္အားနည္းၾကပါတယ္။ အစိုးရ၊ မိဘ၊ ဆရာ သမားေတြက ဒါကို သိၾကသလို အေျဖလည္း ရွာေနၾကပါတယ္။

ဒီမွာ အစိုးရကို အျပစ္တင္ခ်င္ရင္ အေျဖ မရွာျခင္းေၾကာင္႔သာ အျပစ္တင္လို႔ ရပါမယ္။ တကယ္က အင္တာနက္ရိုက္ခတ္မႈဟာ အေၾကာင္းေလးမဟုတ္၊ အေၾကာင္းႀကီးလို႔ ထင္ပါတယ္ ဆရာ။

ေလးစားလ်က္
ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment