ဆုေပးပါ


ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က မက္ေဆ႔ထဲကေန ေျပာတယ္
"ညညဆို ဘုန္းဘုန္းေတြကို ကန္႔ေတာ႔ၿပီးမွ အိပ္တယ္၊ ဆုေပးပါ" တဲ႔။
ဒါနဲ႔ တိုတိုတုတ္တုတ္ မက္ေဆ႔ထဲကေနပဲ
"အာယု ဝေဏၰာ သုခံ ဗလံ" လို႔ ျပန္လိုက္ေတာ႔ သူက
"အာဋာနာဋိယ သုတၱံ နိ႒ိတံ" တဲ႔ ဗ်ာ။

Post a Comment