***အမ်ိဳးသားေန႔ စေတးတပ္***


လူ အသုံးက်ေတာ႔ အမႈိက္က သယံဇာတဖိုးရတယ္။
လူ အသုံးမက်ေတာ႔ သယံဇာတက အမႈိက္ဖိုးပဲရေတာ႔တယ္။
အမႈိက္ဖိုးပဲရတာေလးကို အသုံးမက်တဲ႔လူက
သူ႕အိပ္ကပ္ထဲပဲ ထည္႔ေနေတာ႔
သယံဇာတလူေတြေတာင္
လူအမႈိက္မျဖစ္ဖို႔ က်ားကုတ္က်ားခဲ။


(27/11/2013) 

Post a Comment