ဂြတ္လပ္၊ တိတ္ကဲယား ဒကာႀကီးဦးသိန္းစိန္


ယေန႔သတင္းစာေကာက္လွန္ေတာ႔ ေအာက္ပါပုံကို ထင္းထင္းႀကီးေတြ႔ရသည္။ ယင္းပုံထဲမွာပင္ ဒကာႀကီး ဦးသိန္းစိန္ပုံက ပို၍ထင္းေနေလသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ မ်က္ေစ႔ျဖင္႔ ေအး၏။ ဂလိုဘယ္မ်က္ေစ႔ျဖင္႔ တစ္မ်ိဳးေလးျဖစ္ေန၏။ ကိစၥမရွိပါ။ သီဟနာဒမွာ မ်က္ေစ႔ႏွစ္လုံးရွိသျဖင္႔ တစ္လုံးစီ ခြဲၾကည့္လိုက္ပါသည္။

ယေန႔မနက္ေရးခ်င္သည္က ဝတ္စားဆင္ယင္မႈအေၾကာင္း အတိုအထြာသာျဖစ္ ၏။
ကမၻာမွာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈလုံးဝကြဲေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သုံးခုရွိသည္။ (ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မထည့္သြင္းပါ)
၁။ အာဖရိကန္ လူရိုင္းမ်ား
၂။ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား
၃။ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ အိႏၵိယန္း ဆစ္ခ္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယေန႔အထိ သူတို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကေန လက္တစ္လုံးမွ မခြာလိုၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဘယ္ေလာက္ခံမလဲ၊ ထာဝရပဲ ဒီအတိုင္း ရွိေနမလားက သီဟနာဒတို႔ ဉာဏ္မီေသာကိစၥမဟုတ္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက သူတို႔နဲ႔မတူပါ။ ေမြးစားတတ္ေသာ အက်င္႔ ရွိသည္။ အထူးသျဖင္႔ လူငယ္ထုက ေမြးစားရမွာကို မေၾကာက္ၾက။ လူႀကီးတာဝန္က သူတို႔ကို တားျမစ္ျခင္းမဟုတ္၊ ဘယ္ဟာကိုေတာ ေမြးစား သင္႔သည္၊ ဘာကိုေတာ႔ မေမြးစားသင္႔ဟု လမ္းျပျခင္းဟုထင္သည္။

ယင္းတို႔အထဲတြင္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီယဥ္ေက်းမႈက အေတာ္ေကာင္းသည္ဟု ထင္ သည္။ ခိုင္ျခင္း၊ လုံၿခဳံျခင္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ဝတ္စရာ မလိုျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပိုလုံၿခဳံၿပီးေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဆူးဒဏ္ကို အကာ အ ကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ ကာလၾကာျမင္႔စြာကတည္းက လူငယ္ႏွင္႔ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ယဥ္ေက်းမႈ အေပၚ မ်က္စိစပါးေမြးမစူးခဲ႔ဖူးပါ။ အျခားသူမ်ားစူးေနခ်ိန္ ကိုယ္႔မွာ မစူးသည့္အတြက္ ကံေကာင္းသည္ထင္ပါသည္။
ဟာ႔ ဒီကိုယ္ေတာ္ မဟုတ္က ဟုတ္ကေတြ ေျမွာက္ေးေနၿပီထင္လ်ွင္ စိတ္မေကာင္းပါ။ ဤကိစၥက "မဟုတ္က ဟုတ္က" မဟုတ္၊ "ဟုတ္က ဟုတ္က" သာျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းေတာင္ရွည္မရွိေတာ႔ပါ။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေတာ႔ရွိၾကပါသည္။ အထင္ရွားဆုံးကေတာ႔ တပ္မေတာ္သည္ မဟာဗႏၶဳလယူနီေဖာင္းနဲ႔ ေရွ႕တန္းမထြက္ေတာ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈဝတ္စုံရွိသည္၊ ယဥ္ေက်းမႈပြဲလမ္းတိုင္း ထိုဝတ္စုံမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာအေနနဲ႔ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အနည္းငယ္ပိုသည္၊ ကဲသည္။

ဝဋ္ေၾကြးေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားဖတ္မိေသာအခါ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ယဥ္ေက်းမႈအဝတ္အစားမ်ားကို အထူးအေလးထား ဝတ္ဆင္လာတတ္ သည္ဆိုတာကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းသို႔ဝတ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္က
၁။ ယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ျပရမည္ဟု သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕မွေနဦးေဆာင္ျပျခင္း။
၂။ ႏိုင္ငံထဲရွိ အစြန္းေရာက္၊ မေရာက္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတို႔၏ေထာက္ခံမႈကို ဤနည္းျဖင္႔ အမိအရဖမ္းယူရမည္၊ လစ္ဘရယ္ဝါဒီအေပၚ အသာစီးယူရမည္ဟု သေဘာပိုက္ကာ လူထုႏွင္႔အတိုက္အခံ၏ အားနည္းခ်က္ကို အခြင္႔ေကာင္း ယူျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။

ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ ယုံၾကည္ေနခ်င္မိသည္မွာ မိမိတို႔ သမၼတႀကီးသည္ နံပါတ္ တစ္ အေၾကာင္းေၾကာင္႔ ဤသို႔ဝတ္စားသည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါ သည္။ ျဖစ္ ပါေစဟုလည္း ဆုေတာင္းမိပါ၏။

ဂြတ္လပ္ တိတ္ကဲယား ဒကာႀကီးဦးသိန္းစိန္။
အမွာ။ ။ (ဒကာႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဟုဆိုသျဖင္႔ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတို႔အဖြဲ႔က ေနာက္ ၾကေပေတာ႔မည္၊ မတတ္ႏိုင္၊ ဤစကားက သူကိုင္တိုင္ "ကိုယ္ေတာ္႔ ဒကာႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ကိုယ္ေတာ္႔ ဒကာႀကီးဦးသိန္းစိန္" ဟု သုံးခဲ႔သည္႔ ေဝါဟာရသာျဖစ္ သည္မဟုတ္ပါလား)

Post a Comment