လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ (၁၁၁) ႏွစ္က အေမရိက.... တဲ႔


ဇင္ေဝေသာ္, ဘာသာျပန္ - 6/27/2013

၁။ ပ်မ္းမ်ွလူ႕သက္တန္း ၄၇ ႏွစ္
၂။ ၈ ရာခုိင္ႏႈံးေသာမိသားစုအိမ္မွာသာ တယ္လီဖုန္း ရွိ၊ ဒန္ဗာကေန နယူးေယာက္ေခၚရင္ သုံးမိနစ္ ၁၁ ေဒၚလာက်။
၃။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ကားစီးေရ ၈,၀၀၀ သာရွိၿပီး ကားလမ္းကလည္း ၂၃၀ ကီလိုမီတာသာ အရွည္ရွိ။
၄။ အျမန္ႏႈန္းက တစ္နာရီမွာ ၁၆ ကီလိုမီတာသာ ေမာင္းခြင္႔ရွိ။
၅။ သာမန္လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္ လုပ္အားခက ေဒၚလာ ၂၀၀ ကေန ၄၀၀။
၆။ အရည္အခ်င္းမီ စာရင္းစစ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္ လုပ္အားခ က ေဒၚလာ ၂,၀၀၀၊ သြားဆရာဝန္က ေဒၚလာ ၂,၅၀၀၊ တိရစၦာန္ေဆးကု ဆရာဝန္က ၁,၅၀၀ ကေန ၄၀၀၀၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာက ၅,၀၀၀။
၇။ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈံးမိခင္ေတြက အိမ္မွာပဲ ကေလးမီးဖြားၾကတယ္။ ဆရာဝန္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈံးက တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရေတြ မဟုတ္ၾက။
၈။ သၾကားတစ္ေပါင္ ၄ ဆင္႔၊ ၾကက္ဥတစ္ဒါဇင္ ၁၄ ဆင္႔၊ ေကာ္ဖီတစ္ေပါင္ ၁၅ ဆင္႔။
၉။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက တစ္လ တစ္ခါသာ ေခါင္းေလ်ွာ္။
၁၀။ လူ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆုံးေရာဂါေတြက နမိုးနီးယား၊ တုပ္ေကြး၊ တီဘီ၊ ဝမ္းေလ်ွာဝမ္းပ်က္၊ ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ ေလျဖတ္ေရာဂါ။
၁၁။ Las Vegas ရဲ႕ လူဦးေရက ၃၀။
၁၂။ ဆယ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က စာ မေရးတတ္ မဖတ္တတ္။
၁၃။ ၆ ရာခုိင္ႏႈံးသာ အထက္တန္းေက်ာင္း ပညာေရးရွိ။
၁၄။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လူသတ္မႈ ၂၃၀ သာရွိခဲ႔။
**********************************************************
လြန္ခဲ႔တဲ႔ (၁၁၁) ႏွစ္ကျမန္မာ?
ကိုလိုနီလက္ေအာက္။
ယေန႔ ျမန္မာ?
စကၤာပူမီဖို႔ လပိုင္းပဲလိုေတာ႔တယ္။ ၂၀၁၅ ဆို မွီၿပီတဲ႔။ ဝမ္းသာစရာႀကီး။

Post a Comment