အၿမဲေနာက္က်သူ


တန္းစီတဲ႔စနစ္နဲ႔ အသားမက်လို႔
မိသားစုထဲမွာေတာင္ ၇ ေယာက္ေျမာက္။
စကၤာပူေရာက္လာေတာ႔
သူမ်ားလျပည့္လို႔ ကိုယ္႔မွာ မျပည့္ႏိုင္
မနက္ျဖန္မွျပည့္သတဲ႔ေလ
တရုတ္ လူနာ ကလင္ဒါက။

Post a Comment