လူေတြ႔တိုင္း ဦးက်ိဳ႕ရတဲ႔ ေကာက္ရိုးမ်ွင္လိုခါးေတြကို က်ေနာ္တို႔ စြန္႔ပစ္ခ်င္ၿပီ


စကၤာပူက ဆရာလီတို႔ရဲ႕ ပီေအပီပါတီ ႏွစ္ ၆၀ ေျမာက္သတင္းပါလာတယ္။
စကၤာပူက ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း လူ ၆ သန္းကို အထပ္ ၆၀ တိုက္ေတြေပၚ တင္ေပးသြားတယ္။
ျမန္မာျပည္က လူ သန္း ၆၀ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ။
လီကြမ္းယု အမွာေလး ဘာသာျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။
"မီးရွဴးတိုင္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြလက္ထဲ ထည့္ေပးခဲ႔ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝေတြ အဆင္ပိုေျပလာသလို အခြင္႔အလမ္းေတြလည္း ပိုမ်ားလာခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ပါတီရဲ႕ တာဝန္က အေရးပိုႀကီးလာသလို ခက္လည္း ခက္ခဲေနဆဲပါ။ ပါတီဟာ လူထုရဲ႕ ယုံၾကည္ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနရမွာျဖစ္သလို အထူးသျဖင္႔ လူငယ္ထုနဲ႔ အားလုံးရဲ႕ ေမ်ွာ္လင္႔ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနႏိုင္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူလက္တြဲၿပီး ပိုေကာင္းတဲ႔၊ ပိုစြမ္းတဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရမယ္" တဲ႔။

အာဏာရွိသူ အာဏာရွင္ဆန္တာက မဆန္းပါဘူး။
ဒါေပမဲ႔ ျပည္သူနဲ႔လူငယ္ထုကို အေလးထားမွ ျမန္မာ႔သမိုင္း၊ လူႀကီးမင္းတိုသမိုင္းလွလိမ္႔မယ္။

လူငယ္ေတြ ကမၻာထဲတိုးဝင္ရဲပါေစ
လူငယ္ေတြ ဂလိုဘယ္အိပ္မက္ မက္ပါေစ
လူေတြ႔တိုင္း ဦးက်ိဳ႕ရတဲ႔ ေကာက္ရိုးမ်ွင္လိုခါးေတြကို က်ေနာ္တို႔ စြန္႔ပစ္ခ်င္ၿပီ။

Post a Comment