ကမ္းလက္ မွားပါေစ


အရင္ေန႔က အတိုင္းပဲ
စကၤာပူေရာက္ ညီ၊ ညီမ၊ အကို၊ အမတို႔ေရ
မိုးေတြကလည္းရြာ၊ ၿခိမ္းလည္းၿခိမ္းေနဆဲ ဒါေပမဲ႔ ေက်းဇူျပဳၿပီး....
စည္းကမ္းေသဝပ္ျခင္းနဲ႔ ခုံခ်ိဳးလူရမ္းကားေတြကို သခၤန္းစာေပးပါ။
အမႈိက္ေတြသိမ္းျခင္းအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္အလံမီးရွိဳ႕သူေတြကို ပညာေပးၾကပါ။
အမ်ိဳးသားေရးသိကၡာကို ျမွင္႔တင္ေပးျခင္းအားျဖင္႔ အင္တာဗ်ဴးထဲမွာ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျပ သူႀကီးေတြထက္ ပိုခ်စ္ျပၾကပါ။

ဝမ္းနည္းစရာက
ကန္ၿပီးပြဲႏွစ္ပြဲေျခအရ
မင္းတို႔မိခင္ႏိုင္ငံအသင္းက
မင္းတို႔ထမင္းရွင္ ႏိိုင္ငံအသင္းကို
ႏိုင္ဖို႔ သိပ္မလြယ္ဘူး ထင္တယ္၊ ကမ္းလက္ မွားပါေစ။ ။

Post a Comment