မွတ္စု


"ပစၥဳပၸန္ကို မေက်နပ္လို႔
အနာဂတ္ေနာက္ အသည္းအမည္းလိုက္ရင္း
ခမ္းနားတဲ႔ အတိတ္ကအေမြအႏွစ္ေတြ ေမ႔က်န္ခဲ႔မွာ စိုးလို့
ဒီ သင္တန္းကို စခဲ႔ပါတယ္"

ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး ေမ႔ေနတာၾကာၿပီ၊ မေန႔က ေက်ာင္းသားမိခင္တစ္ေယာက္က ဒါေလးဖတ္မိၿပီး သူ႔ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္းအပ္မိေၾကာင္းေၿပာလို႔ ျပန္သတိထားမိတယ္။ မေမ႔ခင္ ထပ္တင္ထားေတာ႔ မွတ္စုျဖစ္သြားေရာ။

Post a Comment