အာဃာတ


လူေတြအခ်င္းခ်င္းမို႔ ျဖဴေသာ မည္းေသာ၊ ဘာေသာ ညာေသာ မကြဲပါဘူး။ ဒီ ႏိုင္ငံေရး သီအိုရီထဲမွာ ကက္(ရွ္)မီးယားမြတ္စလင္၊ ေခ်ခ်င္းမြတ္စလင္နဲ႔ သီရိလကၤာ(ဆင္ဟာလီ)ဗုဒၶဘာသာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ပဋိပကၡႀကီးတစ္ခု အဆုံးသတ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ၿပီးသစၥာေဖာက္လိုက္ရ တာေတြ ရွိတယ္။ ဒါက အျပဳသေဘာလည္း ေဆာင္တယ္။ ဒါေပမဲ႔.....

"သစၥာေဖာက္လို႔ (ခံယူထားျခင္းခံရသူ)အေပၚမွာထားရွိတဲ့ (မိမိဖက္သားရဲ႕) နာ ၾကည္းမႈက ရန္သူအေပၚထားရွိတဲ့ အာဃာတထက္ေတာင္ပိုၾကီးေနတတ္ ပါတယ္။" (ဟန္တင္တန္)

Post a Comment