လယ္သမားစစ္တပ္


လီကြမ္းယုတို႔ ႏိုင္ငံေရးအစီအမံခ်တယ္ဆိုတာ ကမၻာ႔သမိုင္းကို ေက်ေနေအာင္ ဖတ္ထားတာ။ သူ႔ေဘးက လူေတြကလည္း သူလိုပဲ။ မီဒီယာသမား လူငယ္ေတြ ကလည္း ဒါေတြက ဟန္တင္တန္အယူအဆေတြမဟုတ္ဘူးလား၊ ဒါက မီယာေရွးမား၊ ဒါက ကစ္ဆင္းဂ်ား အယူအဆေတြမဟုတ္ဘူးလား ဆိုတာ မ်ိဳး ေထာက္ႏိုင္တဲ႔အဆင္႔အထိရွိတယ္။
ကိုယ္႔ႏိုင္ငံေရးအစီအမံကို ကိုယ္ပဲခ်မွတ္ရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကမၻာ႔ေရစီးကိုသိမွ ဒါက မွန္ဖို႔မ်ားမယ္။ ဒါကိုသိဖို႔ကလည္း စစ္တကၠသိုလ္က လက္ခ်ာႏုတ္ေလာက္နဲ႔ေတာ႔ မရႏိုင္ဘူး။

အေရအတြက္မ်ားၿပီး ထိေရာက္မႈမရွိတဲ႔ စစ္တပ္ကို လယ္သမားစစ္တပ္လို႔ေခၚ ၾကတယ္။ ျမန္မာစစ္သားငါးသိန္းသာ အရည္အခ်င္းမွီရင္ ဧရာမႀကီးပဲ၊ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးသာမက ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဘာဝအႏၱရာယ္၊ လူအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးေတြေတာင္ အကူအညီေပးႏိုင္တဲ႔ ပမာဏ။
ေလာေလာဆယ္ကေတာ႔ လယ္သမားစစ္တပ္ထြက္ေတြမို႔ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ ကေလး(တကယ္ရွိခဲ႔ရင္)ရွိတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ရေတာ႔မွာပဲ။ အရည္အခ်င္း ျမႇင္႔တင္လာၾကေကာင္းပါရဲ႕။
ကစ္ဆင္းဂ်ား စာအုပ္ဖတ္ရင္း စိတ္မေကာင္းလို႔ ဒါေလး ေရးမိတယ္။ ဖတ္သူေတြ ရွိသေရြ႕ ေရးလည္း ေရးရဦးမယ္။ လက္ရွိအမွန္တရားကေနရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ မေနခ်င္ဘူး။

Post a Comment