အေရြ႕


သူကနာရီကိုၾကည့္ နာရီက သူ ့ကိုၾကည့္။
လက္တံေတြအေရြ႕ကို သူကၾကည့္ စကၠန္ ့ေတြက သူ ့ကိုၾကည့္။
ေရတြက္ေနတာ သူလား နာရီလားမကြဲျပား။

အႀကီးမ=Sanda Wynn Shein(Good King Henry) ေပ႔ဂ်္ေပၚက ကူးတင္ ထားတာပါ။ အိမ္အျပန္ သင္းကြဲဧကစာရီရဲ႕ ညည္းခ်င္းထင္ပါရဲ႕။
သေဘာက်မိလို႔။

Post a Comment