မတိုးတက္လို႔ရတဲ႔ဆု


သဘာဝန္းက်င္ အသန္႔ရွင္းဆုံးဆုဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိပ္ ဝမ္းမသာနဲ႔
အဲဒါက မတိုးတက္ဘူး၊ စက္မႈစီးပြား မထြန္းကားဘူးဆိုတဲ႔သေဘာ။
ခါးလွ ဝမ္းဝတဲ႔ႏိုင္ငံေတြ ဒီဆု မရတတ္ဘူး(သန္႔လွပါတယ္ဆိုတဲ႔ စကၤာပူအပါအဝင္)
ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ရွိတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပ္ဝမ္းမသာနဲ႔
အဲဒါက အရက္စက္ဆုံး၊ အယုတ္မာဆုံး အာဏာရွင္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ႔သေဘာ။
(လူညို အိုဘားမားတို႔က လြဲရင္)
လူေတြက ကမၻာမွာ ရွားရွားပါးပါးက်န္ေနတဲ႔ ၁၉ ရာစု သဘာဝအလွေလး ျမင္ခ်င္ၾကတယ္။
အဲ... ျမန္မာလိုေတာ႔ သူတို႔ မမြဲခ်င္ဘူး။
စက္မႈထြန္းကားၿပီဆိုတာနဲ႔ သန္႔လည္းမသန္႔ရွင္းႏိုင္ေတာ႔ဘူး။
ဘာမွမလုပ္ရဘဲ မတိုးတက္လို႔ရတဲ႔ဆုကို ဂုဏ္ယူရင္ အဲဒီဝန္ႀကီး အူလို႔။ ဒါပဲ။

Post a Comment