အုန္းပင္ေလးက ျပတဲ႔တရားသံ


ဤအုန္းပင္ေလးသည္ ပုံျပင္ေဟာင္းထဲက အဘိုးအို၏ သရက္ပင္လည္းျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအုန္းပင္ေလးကို ကၽြႏ္ုပ္စိုက္ပ်ိဳးစဥ္ အုန္းပင္ႏွင္႔ပတ္ သက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြလာေမးသည့္မင္းသာငယ္ေတာ႔ မရွိခဲ႔ပါ။ ယေန႔ေခတ္မင္းသားမ်ား အသုံးလုံး ေက်သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ဟန္တူ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္တိုင္ပင္ အဘိုးအို၊ ကိုယ္တိုင္ပင္ မင္းသာငယ္ လုပ္ခဲ႔ ရပါသည္။ သင္ႏွင္႔မဆိုင္လွေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ဘဝႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသျဖင္႔ ေရး ခ်င္ပါသည္၊ ေရးပါမည္။

စကၤာပူေရာက္လာေသာ္လည္း မည္၍မည္မ်ွၾကာေအာင္ေနမည္၊ ေနခြင္ ႔ရမည္ ဆိုသည့္ကိစၥက ထပ္တလဲလဲေမးမိေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ႔သည္။ ပီနန္ ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ႔
"ႏိုင္ငံျခားမွာ ဘုရားဝါနဲ႔ေနရတာမဟုတ္၊ အင္မီဂေရးရွင္းဝါ(သူတို႔ခြင္႔ျပဳသည့္ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ အပိုင္းအျခား)နဲ႔ ေနရတာ"
ဟု ရွင္းကနဲျဖစ္ေအာင္ မိန္႔ၾကားဖူးသည္။ ရွိေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္ဆိုခ်င္သည္က
"ငါ အၾကာႀကီးေနခ်င္မွေနမွာ၊ ေနခြင္႔လည္း သူတို႔က ေပးခ်င္မွေပးမွာ ဆိုၿပီး ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား မေရးဆြဲခဲ႔မိ"
ဆိုတာျဖစ္ပါသည္။

မွားခဲ႔ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ေရရွည္စိတ္ကူးနဲ႔အလုပ္လုပ္လာေသာအခါ ကိုယ္တိုင္က ဤဝန္းက်င္မွာ ေပ်ာ္လာသလို သူတို႔ကလည္းမိမိကို ဆက္ရွိေနေစ ခ်င္လာသည္။ ဥပမာ မိမိတစ္ဦးတည္း အလႉျပန္လုပ္မည္ဆိုတာကိုပင္ လက္မခံ၊ သူတို့ပါလိုက္မည္ဆိုၿပီး ဥကၠ႒ကစတင္လိုက္ရာ တစ္ပတ္အတြင္း လူေပါင္း ၃၄ ေယာက္ျဖစ္သြားသည္။ အမွွန္မူ အမ်ားစုမွာ ခြင္႔ရက္မရွိ၊ ရွိသည့္ ခြင့္ရက္ မ်ားကိုလည္း ဘယ္သြားမည္၊ ဘာလုပ္မည္ စသျဖင္႔ စီစဥ္ခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းသေဘာထားကို ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။
ဤအုန္းပင္ေလးသည္ ခပ္ညံ့ညံ့ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ကူးကိုေတာ္လွန္လိုက္ႏိုင္သည့္ သေကၤတေလးမ်ွသာျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဤအုန္းပင္ေလး ၆ ႏွစ္သားရွိပါၿပီ။ အသီးမ်ားလည္း ေဝေဝဆာဆာသီးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍မ်ား ဒီမွာ ငါက ဘယ္ေလာက္အၾကာႀကီးေနမွာမို႔လဲ ဆိုသည့္ အေတြးဆိုးသာရွိေနလ်ွင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဤအုန္းပင္ေလးရွိလာစရာမရွိပါ။ အမွန္မူ လုပ္စရာရွိတာကို လုပ္လိုက္မိဖို႔သာ အေရးႀကီးပါသည္။
အကယ္၍ စကၤာပူမွာ ကၽြႏ္ုပ္မရွိခဲ့ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ေနာက္ ေရာက္လာမည့္သူမ်ား စားသုံးၾကပါလိမ္႔မည္။
သူတို႔ မစာသုံးၾက၊ အလွထိုင္ၾကည့္ေနၾကမည္ဆိုလ်င္ ကမၻာ႔အလွတရားထဲ ဤအုန္းပင္ေလးပါသြားပါလိမ္႔မည္။
အုန္းသီး၊ အုန္းလက္မ်ားေႂကြက်သည္ဆိုရာ၌ပင္ အုန္းသီး၊ အုန္းလက္မ်ားသည္ ကမၻာေျမကိုဖ်က္ဆီးမည့္ ပလပ္စတစ္၊ ေရာ္ဘာမ်ားမဟုတ္သျဖင္႔ ေျမဩဇာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အၾကာႀကီးေနျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုသည့္ ကၽြႏ္ုပ္အေတြးကို ဤအုန္းပင္ေလးက သေရာ္ေနသည္။
ထို႔အတူ အမ်ားအတြက္တစ္ခုခု လုပ္ေတာ႔မွာဆိုရင္ အခု စလိုက္ပါ၊ ေနာက္ မက်ေသးဘူးဟုလည္း တရာျပေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ အျခားအုန္းပင္မ်ားနည္းတူ ဤအုန္းပင္ေလးသည္လည္း ေျဖာင္႔မတ္ မေနရွာပါ။
ေျဖာင္႔မတ္ဖို႔လား၊ အုန္းသီးဖို႔လား။
အကယ္၍ ေျဖာင္႔မတ္ေနေသာအုန္းပင္ေလးတစ္ပင္ကို ေမ်ွာ္လင္႔ထားမိပါက ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းဆိုမႈက အတန္ငယ္မ်ားသြားၿပီထင္ပါသည္။
သဘာဝကိုနားလည္ဖို႔ မနက္တိုင္း ဤအုန္းပင္ေလးကတရာျပေနသည္။
မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္၊ မျပဳႏိုင္က ကၽြႏ္ုပ္ညံ့ဖ်င္းမႈ အထူအပါးႏွင္႔သာ ဆိုင္ေပလိမ္႔မည္။

ဤအုန္းပင္ေလးသည္ ပုံျပင္ေဟာင္းထဲက အဘိုးအို၏ သရက္ပင္လည္းျဖစ္ ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဤအုန္းပင္ေလးသည္ ပုံျပင္ထဲက အဘိုးအို၏သရက္ပင္လည္း မဟုတ္ပါ။

Post a Comment