ပင့္ေလွ်ာက္လႊာပါဘုရား


တပည့္ေတာ္မ်ားရိုေသစြာ ေျခေတာ္စံုဦးခိုက္၍ပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား။ စကၤာပူႏိုင္ငံ အဘိဓမၼာ မိသားစု မ်ားမွ ညီညာေပါင္းစု၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲတြင္ စကၤာပူစာေျဖဌာန မွ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေအာင္လက္
မွတ္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားကို အထက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ တပည့္ ဒါယိကာ ၊ ဒါယိကာမမ်ားအေပၚ ခ်ီးေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ ၾကြေရာက္ ေပးပါရန္ ရိုေသစြာပင့္ဖိတ္အပ္ပါသည္ အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား။
အခ်ိ္န္။ ။ ေန႔လည္ ၃း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၆း၀၀ နာရီ
ေန႔ရက္္။ ။၁၉-၁၀-၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔)
ေနရာ။ ။ မဂၤလဝိဟာရေက်ာင္းတိုက္ (30 Jalan Eunos, Singapore 419495)
နတ္လမ္းညႊန္ ။ ။Nearest MRT Station : Eunos MRT (Bus: 21, 60, 63, 93, 854)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲတြင္ စကၤာပူစာေျဖဌာနမွ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားစာရင္း
******************************************************
အဘိဓမၼာ(႐ိုး႐ိုး) စာေမးပြဲ
*************************
သုံးဆင့္လုံး ေအာင္ျမင္သူ = ၉ ဦး
ပထမဆင့္ ႏွင့္ ဒုတိယဆင့္ ေအာင္ျမင္သူ = ၁ ဦး
ဒုတိယဆင့္ ႏွင့္ တတိယဆင့္ ေအာင္ျမင္သူ = ၁ ဦး
ပထမဆင့္ ေအာင္ျမင္သူ = ၆၂ ဦး
ဒုတိယဆင့္ ေအာင္ျမင္သူ = ၁၁ ဦး

အဘိဓမၼာ(ဂုဏ္ထူးေဆာင္) စာေမးပြဲ
***************************************
သုံးဆင့္လုံး ေအာင္ျမင္သူ = ၁ ဦး

ေအာင္ျမင္သူစုစုေပါင္း (၈၅) ဦး

Post a Comment