ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္


မႏွစ္က ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္နဲ႔ ေတြ႔ခဲ႔ရတယ္။
ဒါေတာင္ ဗိုက္ခြဲထားစမို႔ တုတ္ေကာက္နဲ႔။
ဒီႏွစ္ ေတြ႔ေတာင္မေတြ႔ခဲ႔ရဘူး။

Post a Comment