ဝမ္းလို႔ေခၚတဲ႔ သူေဌးလူငယ္ တစ္ေယာက္ ေတာင္ေပၚတက္ေဆာက္ထားတဲ႔ အိမ္ႀကီး


ဘယ္ၿမိဳ႕မွာလည္းေတာ႔ မမွတ္မိဘူး။ ဝမ္းလို႔ေခၚတဲ႔ သူေဌးလူငယ္ တစ္ေယာက္ ေတာင္ေပၚတက္ေဆာက္ထားတဲ႔ အိမ္ႀကီး တဲ႔။ နည္းတာႀကီးမဟုတ္ဘူး၊ ဟယ္ရီေပၚတာထဲကလိုလုိပဲ။ ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္း လည္း မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေတာ႔ဟုတ္ဟန္တူပါတယ္။ လူေနအိမ္ လည္း မဟုတ္ဘူးဆိုလား။ အခုေတာ႔ အထဲမွာ ရက္စေတာရင္႔ဖြင္႔ၿပီး စီးပြားရွာ လို႔ေကာင္းေနၾကတယ္။
အင္း ျမန္မာေတြဆိုရင္ေတာ႔ ဘုရားတက္တည္မယ္႔ေနရာမ်ိဳးပဲလို႔ ကြမ္းစားရင္း စဥ္းစားေနတံုး ဒကာမတစ္ေယာက္က ဘယ္အခ်ိန္ ဓာတ္ပုံဝင္ရိုက္သြားမွန္း မသိ လိုက္ဘူး။ အီးေမးပို႔လာမွ သိရတယ္။


Post a Comment