ဖီးလင္း အျမဳဇင္း


ေခတ္ေဟာင္းထဲမွာ ဆရာႀကီး ဦးေသာ္ဇင္ဆိုတာ ရွိခဲ႔တယ္၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ပဲ။
ေခတ္သစ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္ေတးေရးဆရာ ေသာ္ဒီေဝ ရွိတယ္။ ေယာက်္ားရင္႔မာ ႀကီးေတြပါ။
အခု ဇင္ေဝေသာ္(အထက္က နာမည္ႏွစ္ခုအျပင္ မေရာက္ဘူး) လုပ္လိုက္ေတာ႔ နာမည္က မိန္းကေလးဆန္လိုက္တာလို႔ ေျပာၾကတယ္(တခ်ိဳ႕ပါ)။
"သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး မဂၤလာပါရွင္" လို႔ ေျပာလိုက္ရရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ မသိ။
ပန္းသီး စီအီးအိုလိုေလ။
ဖီးလင္း အျမဳဇင္း။

Post a Comment