ေဂၚဖီထုပ္စားျခင္းဟာ ႏိုင္ငံအေပၚသစၥာရွိသူတိုင္းရဲ႕ တာဝန္


ေဂၚဖီထုပ္က အေအးဒဏ္ခံႏိုင္တယ္၊ အသားပတ္တာေတြလည္း ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ၿပီး ေဆာင္းတြင္းဆို ပီကင္းသားေတြက ေဂၚဖီ ထုပ္ေတြစားၾကတယ္။ ေစာေစာပိုင္းႏွစ္ေတြကဆိုရင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေတာင္သူေတြဆီကဝယ္ၿပီး ပီကင္းသားေတြကို အခမဲ႔ေဝတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာေတာ႔ ေဂၚဖီထုပ္ေဈးေကာင္းလို႔ဆိုၿပီး ေတာင္သူေတြကဘာမွမစိုက္ဘဲ ေဂၚဖီထုပ္ေတြပဲစိုက္ၾကလို႔ ပီကင္းမွာေဂၚဖီထုပ္ေတြ ေတာင္လိုပုံ သြာတယ္၊ ကုန္ေအာင္မစားႏိုင္ေတာ႔ဘူး။ ေဂၚဖီရြက္ေတြက ေနရာအႏွံ႔မို႔ တက္နင္းမိၿပီး လူေတြေခ်ာ္လဲ၊ စက္ဘီးေတြေခ်ာ္လဲ၊ ကားတာယာေတြေခ်ာ္၊ ကားခ်င္ဝင္နမ္းေတြျဖစ္ကုန္ေရာ။
ဒီေတာ႔ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေရဒီယိုကေန မိန္႔ခြန္းေျပာတယ္ "ေဂၚဖီထုပ္စားျခင္းဟာ ႏိုင္ငံအေပၚသစၥာရွိသူတိုင္းရဲ႕ တာဝန္" ျဖစ္တယ္တဲ႔။

Post a Comment