သမိုင္းသခၤန္းစာ


ဘိုင္ဇန္တိုင္းအင္ပါယာနဲ႔ ပါရွန္းအင္ပါယာႀကီးႏွစ္ခု အျပန္အလွန္တိုက္ၾက ခိုက္ၾက၊ ဒီၾကားထဲ ပလိပ္ေရာဂါက ဝင္ဒုကၡေပး၊ ဒီအေနအထားမွာ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္နဲ႔အဖြဲ႔က အဲဒီအင္ပါယာႀကီးႏွစ္ခုလုံးကို အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိိုက္သြားတယ္ဆိုတဲ႔ သမိုင္းသခၤန္းစာနဲ႔ ကစ္ဆင္းဂ်ားက အေမရိကန္နဲ႔တရုတ္ကို မသိမသာ သတိေပးသြားသလိုပဲ။ ကႏၲာရေန ေျခသလုံးအိမ္တိုင္သာသာ လူနည္းစုေလးက အင္ပါယာႀကီးႏွစ္ခု လုံးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေရွ႕ဆယ္စုႏွစ္က အသက္ရွင္ခဲ႔တဲ႔ လူေတြအတြက္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ယုံၾကည္စရာဟုတ္မွာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာနဲ႔ အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္ရယ္လို႔ေတာင္ တူတူတန္တန္မရွိတဲ႔ သူတို႔အုပ္စုေလးက ဒီေလာက္အထိ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္မယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ အင္ပါယာႀကီးႏွစ္ခုလုံးက အထင္ေသးထားမႈကိုလည္း မပြင္႔တပြင္႔ေျပာတယ္။ သူက ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုေတာ႔ ဟန္တင္တန္ေလာက္ ႏႈတ္ထြက္မရဲဘူး။

Post a Comment