ဘူးလက္လွေဆြရဲ႕ စာေတြကို အဂၤလိပ္လိုျပန္ၿပီးလည္း ထုတ္သင္႔တယ္


ကမ္းလက္ shared M Zaw Moe's post.
 ဘူးလက္လွေဆြရဲ႕ စာေတြကို အဂၤလိပ္လိုျပန္ၿပီးလည္း ထုတ္သင္႔တယ္။ ဒါမွ ကမၻာ႔စာဖတ္ပရိသတ္ေတြပါ အက်ိဳးရွိမွာ။ ဘယ္သူေျပာႏိုင္တာမွတ္လို႔။ ဖရီးဒမ္းဖိုက္တာတို႔ကိုေတာင္ ေက်ာ္သြားႏိုင္တယ္။
 

 
 

Post a Comment