ရြာသားရဲ႕ ရွင္၅၀၀၀


ရြာသားရဲ႕ ရွင္၅၀၀၀ အလႉကိစၥကို
သမၼတကူ၊ သာေအးကူ၊ ေရႊသံလြင္ကူပါလ်က္
ေရႊမိုးကမကူေတာ႔
ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရပါေၾကာင္း။
(ရြာမွာေတာ႔ ပြဲႀကီးလမ္းႀကီးနဲ႔ ရွင္ျပဳထားတဲ႔ကိုယ္ေတာ္ေတြထက္ ငွက္ေျပာပြဲေလးနဲ႔ရွင္ျပဳခဲ႔တဲ႔ကိုယ္ေတာ္ေတြက ေျခပိုစြာသဗ်ာ)

Post a Comment