ကိုလိုနီကိုအျပစ္တင္ရုံနဲ႔လည္း မျပည့္စုံ


ရိုဟိန္ဂ်ာရယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာျပသနာမွမရွိတဲ႔ အာဖရိကန္လူမည္းေတြလည္း ဥေရာပထဲ ေလွနဲ႔ဝင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ လက္မခံခ်င္လို႔ ဥေရာပမွာလည္း ျပသနာတက္လ်က္။ အဓိကကေတာ႔ ဘာသာေရးကေျပာတဲ႔အတိုင္း ကေလးေတြနင္းကန္ေမြးၿပီး အစဥ္အဆက္အလိုက္ မႏိုင္မနင္းျဖစ္သြားတာ၊ ဆင္းရဲတြင္း နက္သြားတာပါ။ ကိုလိုနီကိုအျပစ္တင္ရုံနဲ႔လည္း မျပည့္စုံပါဘူး။

Post a Comment