ဦးေအာင္ေဇယ်စစ္တပ္နဲ႔မင္းေအာင္လိႈင္စစ္တပ္


ေမး။ ။ ဦးေအာင္ေဇယ်စစ္တပ္နဲ႔မင္းေအာင္လိႈင္စစ္တပ္ နည္းပညာအားျဖင္႔ ဘာကြာပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ဟာ နည္းပညာအရ အမ်ားႀကီးကြာပါတယ္၊ ဦးေအာေဇယ်စစ္တပ္က စစ္ထြက္တဲ႔အခါ ဝါးကို အလုံးလိုက္ယူသြားၾကတာပါ။ အခု မင္းေအာင္လိႈင္လက္ထက္မွာေတာ႔ နည္းပညာတိုးတက္လာလို႔ ဝါးကို စိတ္၊ ႏွီးဖ်ာ၊ ျခင္းေတာင္းလုပ္ၿပီး ေက်ာပိုးသြားႏိုင္ၾကပါၿပီ။ အံ႔မခန္းတိုးတက္မႈပါ။

Post a Comment