ဘက္ထားနဲ႔လိတ္ထားက ၿဗိတိသ်ွအသံ။ Water ေတာ႔ မသိဘူး


အင္း ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။ အေမရိကန္ေတြကေတာ႔ တီေပၚမႇွာ စထရက္မရွိရင္ "ထ" သံ အသာထား "တ" သံေအာက္ တစ္ဆင္႔ပိုေပ်ာ႔တဲ႔ "ဒ" သံနဲ႔ေတာင္ေျပာတယ္။ much "better", See you "later" တို႔ နားေထာင္ၾကည့္၊ ဘက္ဒါး၊ လိတ္ဒါ တဲ႔။ ဘက္ထားနဲ႔လိတ္ထားက ၿဗိတိသ်ွအသံ။ Water ေတာ႔ မသိဘူး။

http://www.bbcamerica.com/anglophenia/2012/09/10-words-pronounced-differently-in-britain/

Post a Comment