နားလည္မႈ တည္ေဆာက္၊ မာစတာကီး ကိုင္ထားရင္ စြန္႔လႊတ္


ဒီေန႔ ေက်ာင္းရဲ႕ AGM (ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအစည္းအေဝး) မွာ ေျပာမယ္႔ စကားပါ။

တစ္ခ်ိန္က မိမိရဲ႕ အခန္းေသာ႔က မာစတာကီးျဖစ္ေနၿပီး အခန္းတိုင္း ဖြင္႔လို႔ ရေနေၾကာင္း
နားလည္မႈရွိၾကစဥ္ မာစတာကီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပသနာ မရွိၾက။ ေသာ႔ေမ႔၊ ေသာ႔ေပ်ာက္အခါမ်ိဳးေတြမွာပင္ မိမိေသာ႔ကို ငွားဖြင္႔လို႔ရေၾကာင္း

နားလည္မႈလြဲၿပီဆိုတာနဲ႔ အဲဒီ မာစတာကီးက ျပသနာႀကီးျဖစ္သြားရ
ဟိုဖက္ကလည္း "သူ႔မွာ မာစတာကီးရွိေနမွေတာ႔ ေသာ႔ခတ္ေနလည္း အပိုပဲ" ျဖစ္
ဒီဖက္ကလည္း "သူ႔တို႔ဘာသာ ေနရာထားမွားတာကိုေတာင္ ငါက တရားခံျဖစ္ရမယ္႔ကိန္း" ျဖစ္။
ဒါနဲ႔ ေသာ႔ေတြအကုန္ေျပာင္း၊ တစ္ေခ်ာင္းစီ ကိုင္။ မာစတာကီးကို ရုံးထဲမွာပဲထား။ သံသယကင္းသြားၾကတယ္။ဒီမွာ မာစတာကီးဆိုတာ အရာရာကို တစ္ဦးတည္း၊ တစ္ဖြဲ႔တည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုမႈ အာဏာေလာဘလို႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ရင္လည္း ရႏိုင္ေၾကာင္း
ဘယ္လိုပဲဆိုဆို ဗုဒၶအဆုံးအမအရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟူသည္ ညီညြတ္ျခင္း
ညီညြတ္ဖို႔ နားလည္မႈလိုေၾကာင္း
နားလည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ မာစတာကီးကို စြန္႔လႊတ္သင္႔က စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ။

သီဟနာဒ

Post a Comment