ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲက ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ (တစ္)


ကပၸိယံ ကေရာဟိ=Politically correct

Politically correct က ဘာပါလိမ္႔လို႔။ ေနာက္ဆုံးေတာ႔ ဆရာေတာ္ေတြမိန္႔ တဲ႔ ကပၸိယံ ကေရာဟိနဲ႔ အတူတူပဲ။
သစ္သီးကို ကိုယ္တိုင္လည္း မခြဲေကာင္း၊ ခြဲပါလို႔လည္း တိုက္ရိုက္ မခိုင္းေကာင္းေတာ႔ "ကပၸိယံ ကေရာဟိ" တဲ႔။ ကပၸိယက အလိုက္တသိ ခြဲခ်လိုက္ေရာ။
အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ အခြဲခိုင္းတာပဲ။ စကားလုံးေျပာင္းသြားတာ။

Post a Comment