ဖ်ားနာျခင္း ေလးမ်ိဳး

၁။ Homesick ကိုေတာ႔ လူတိုင္းသိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။
၂။ Seasick ကိုလည္း သိၾကသည္။

၃။ Meditation-sick ကို သိပ္မသိၾကဟုထင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြထဲမွာ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင္႔ မဟာစည္ သတိပ႒ာန္ ရွဳမွတ္ နည္းႏွင္႔ ပို၍ဆက္စပ္သည္ထင္၏။ တရားစခန္းမ်ားမွာ တရား တယ္ထိုင္ရာ တြင္ ပထမ ႏွစ္ရက္ သုံးရက္က ရုပ္အားျဖင္႔ အသားမက်၊ နာမ္အားျဖင္႔ လည္း မရွဳမွတ္ႏိုင္ အေတာ္ခံၾကရေလသည္။ သုံး ေလး ရက္ေက်ာ္မွ အဆင္ေျပတတ္၏။
တရားရွဳမွတ္ျခင္း အေတြ႔အႀကဳံ မရွိေသာ လူတစ္ေယာက္က ႏွစ္ရက္ သုံး ရက္ တရားစခန္းမ်ားကို ဝင္ၿပီးအျပန္ ဘာမွ မရဘဲ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကိုသာ ရခဲ႔ေလရကား Meditation-sick ျဖစ္ေလေတာ႔သည္။ တခါတည္းႏွင္႔ တရား ထိုင္ဖို႔ ေၾကာက္သြားေလေတာ႔၏။ တစ္ရက္က မဆိုးလွ၊ အမ်ားႀကီး မရေသာ္ လည္း လူက ခံႏိုင္ရည္အျပည္႔ရွိေသး၏။
ထို႔ေၾကာင္႔ ႏွစ္ရက္ သုံးရက္ တရားစခန္းမ်ားကို မဝင္ၾကႏွင္႔ Meditation- sick ျဖစ္တတ္သည္ဟု သတိိေပးရ၏။
ငါး ရက္လည္း မဆိုး ေဝဒနာ ေက်ာ္ဖို႔ အခ်ိန္ရွိသည္။ ၇ ရက္မွ ၁၀ ရက္ ပိုေကာင္း၏။ (ၾကာေလ ေကာင္းေလျဖစ္၏)

၄။ Singapore-sick ကလည္း ေရႊျမန္မာတို႔ၾကားမွာ ျဖစ္တတ္၏။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ေရာက္လာၾကၿပီး မေမ်ွာ္လင္႔သည္႔ နည္းျဖင္႔ (ႏွလုံးသြင္းလည္း တိ္န္းပါးမည္ဆိုပါက) အိမ္ျပန္ၾကရရာ စကၤာပူကို စိတ္ အနာႀကီးနာၿပီး Singapore-sick ျဖစ္ေလေတာ႔သည္။ အထူး စာနာဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ မိဘမ်ား၏ မရွိမဲ႔ ရွိမဲ႔ေလးမ်ားကို ထုခြဲရင္းႏွီးၿပီး ေရာက္လာတတ္ၾကသည္႔ လူငယ္ေလးမ်ားပင္။ အလုပ္ရွာမရ၊ ပတ္စ္မက် စသည္ျဖစ္ေသာအခါ အရွဳံး သက္သက္ျဖင္႔ အိမ္ျပန္ၾကရတတ္သည္။ စိတ္ခိုင္သူတို႔အတြက္ ခြန္အား အ သစ္ျဖစ္ေစေသာ္လည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား Singapore-sick ေတာ႔ ျဖစ္ၾကရ သည္။
ဒီ စကၤာပူကို ဘယ္ေတာ႔မွ ေျခဦးမလွည္႔ ဟူသတတ္။

ဖ်ားနာျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကင္းေဝးၾကပါေစသတည္း။
ေမတၱာျဖင္႔
သီဟနာဒ

16/08/201

Post a Comment