သူတို႔ဆီကေလ႔လာလိုသူေတြသာ တရုတ္ျပည္ထဲလာ


အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ၁၉ ရာစုေနာက္ပိုင္းယုံၾကည္မႈက "Real world is external" တဲ႔။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ အျပင္ကမၻာကိုေလ႔လာ၊ အျပင္ကမၻာနဲ႔ဆက္ဆံ၊ အျပင္ကမၻာရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို သုေတသနလုပ္။
တရုတ္စတဲ႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈက "Real world is internal" တဲ႔။ သူတို႔ သမိုင္း၊ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈသာ အေကာင္းဆုံး၊ အျပင္ထြက္ၿပီး သုေတသနျပဳ စရာ မလို။ သူတို႔ဆီကေလ႔လာလိုသူေတြသာ တရုတ္ျပည္ထဲလာ။

အေမရိကန္က သူ႔ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ကမၻာ႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစပ္၊ ေမာ္ဒယ္အသစ္ ထပ္ရွာ။
တရုတ္က သူ႔သမိုင္းထဲက အေမြအႏွစ္ကိုပဲ ျပန္လည္မြမ္းမံ၊ ဒီထက္ေကာင္း တာ ကမၻာမွာမရွိ။
(ဒါေပမဲ႔ လက္ရွိမွာေတာ႔ အေနာက္နည္းပညာနဲ႔ပဲ အလုပ္ျဖစ္ေနရ)
အဲဒီ ကြဲလြဲမႈက ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္ဆံရာမွာလည္းရွိေန။ သူ႔မူကိုျပင္ဖို႔ တရုတ္က စိတ္လိုလက္ရမရွိတတ္။

Ref: World Order

Post a Comment