ဒကာႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုေတာင္ အားေပးေနရေသးတာ၊ မန္ယူအားေပးရတာက တန္ပါတယ


ဒီေန႔ေတာ႔ ဘာမွကိုေျပာမေနေတာ႔ဘူး။ ကမ္းလက္ထဲမွာ ခ်ယ္ဆီးေတြက အမ်ားႀကီး။ အုပ္စုေတာင္႔ ႏႈတ္သီးေကာင္း (တခ်ိဳ႕ေကာင္မေလးေတြ ေျပာပါတယ္၊ ေကာင္ေလးေတြလည္း အတူတူပဲ)
ဒကာႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုေတာင္ အားေပးေနရေသးတာ၊ မန္ယူအားေပးရတာက တန္ပါတယ္။

Post a Comment