ဆင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


ကမ္းလက္ shared Wunna Saw Thein's photo.
ဆင္ေၾကာင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ဖတ္ရတာ စိတ္မေကာင္းဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြဖက္က အေလ်ွာ႔ေပးမႈေတြကို ေစာ္ကားေနမွန္း သိပုံမရဘူး။ သခင္အားရေအာင္ ေလ်ွာက္ေရးတာ။
ဆင္ေၾကာင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရင္ ဆင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ႔။
အခ်င္းခ်င္း ဆင္ၾကည့္ၾကည့္ၾက။
 
 

Post a Comment