ကစ္ဆင္းဂ်ားေခၚရာ လိုက္ေနမိလို႔


ဟန္တင္တန္န႔ဲလီကြမ္းယုအၿပီး ကစ္ဆင္းဂ်ားေခၚရာ လိုက္ေနမိလို႔ မနက္ျဖန္ ကစၿပီး ပို႔စ္အသစ္ေတြ (အထူးသျဖင္႔ ေမာနင္း ပို႔စ္) အတက္နည္းမယ္ ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။
ဦးလူေမာ္ထင္သလို ဈာန္ရသြားလို႔မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း တစ္ခါတည္း အသိေပးလိုက္ပါတယ္။

Post a Comment