စကားေျပာေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား (၈)


၁။ အခြင္႔အေရးကိုသာ တန္းတူေပးလို႔ရၿပီး အဆင္႔အတန္းကို တန္းတူေပးလို႔ မရ။
၂။ ေအာက္ဆုံးကေခြးမွာ ခဲတစ္လုံးကို အေၾကာင္းမဲ႔ ကန္တတ္ေသာ လမ္းေပၚက အမူးသမား၏ အႏၲရာယ္ ရွိေနႏိုင္ၿပီး အေပၚဆုံးက ေခြးခမ်ာ လည္း အိပ္ခ်င္မူးတူး အိမ္ရွင္၏ တက္နင္းျခင္းကို ခံစားရတတ္သည္။
၃။ အလယ္အလတ္ ဘဝသည္ အထိုက္အေလ်ာက္ အႏၲရာယ္ကင္း၏။

Post a Comment