မိဘျပည္သူမ်ားခင္မ်ား


က်ေနာ္တို႔အစိုးရေရာ မိဘျပည္သူမ်ားပါ ကာလအကူးအေျပာင္းရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို အခု ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။
အခု က်ေနာ္တို႔ေရာက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္အခါဟာ တန္ခူးလထဲမွာပါ။ တန္ခူးဟာ ပထမဆုံးလလို႔ ဆိုလိုမရပါဘူး။ လက္ရွိ စိန္ေခၚမႈေတြကို နားမလည္ရင္ တန္ခူးဟာ ႏွစ္သစ္ရဲ႕ ပထမဆုံးလလို႔ ထင္မွားတတ္ၾကပါတယ္။ မမွန္ပါဘူး။ တစ္ဝက္က ႏွစ္သစ္ထဲမွာပါေနၿပီး က်န္တစ္ဝက္က ႏွစ္ေဟာင္းထဲမွာပါ။ အေဟာင္းရက္စြဲေတြကို ခ်န္ထားခဲ႔ၿပီး ရက္စြဲအသစ္ေတြဆီ က်ေနာ္တို႔ ေလ်ွာက္လွမ္းၾကမွာပါ။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာေတာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံံ အတည္တက်မျဖစ္ေသးေတာ႔ လေလးတစ္လထဲမွာ ေႏွာင္းတံခူး၊ ဦးတံခူးရယ္လို႔ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ေသးမႊားတဲ႔ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို သေဘာေပါက္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားက နားလည္ စိတ္ရွည္ေပးၾကဖို႔ က်ေနာ္ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အာလုံး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္သြားရင္ ဒီျပသနာေတြ မရွိႏိုင္ေတာ႔ပါဘူး။

ကဆုန္လကစလို႔ ေႏွာင္းကဆုန္၊ ဦးကဆုန္ဆိုတာ မရွိဖို႔ မိဘျပည္သူမ်ားကို ကတိေပးရင္း က်ေနာ္ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

Post a Comment