သဘာဝက်က် ရွင္သန္ဖို႔


ဒီ ေဗာဓိပင္ေလးက အိုးထဲမွာအၾကာႀကီးေနခဲ႔ရၿပီး ေညာင္ပင္ႀကီးလဲလို႔ သူ႔ကို ေျမေပၚခ်စိုက္ထားတာ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်င္လ်က္ မဖြံ႕ၿဖိဳးရတဲ႔အေျခအေန ကေန ေျမေပၚလည္းေရာက္ေရာ ရုတ္တရက္ႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးလိုက္ေတာ႔ သူ႔ အကိုင္းေတြက သဘာဝမက်ဘူး၊ ႏြဲ႔ေႏွာင္းေနတယ္။ သူ႔အကိုင္းေတြကို သူမႏိုင္ဘူးလည္းျဖစ္ေနလို႔ ေဒါက္တိုင္ေတြ၊ ႀကိဳးေတြသုံးၿပီး တည့္မတ္ေပး ထားရတယ္။ သူ သဘာဝက်က် ရွင္သန္ဖို႔ ႏွစ္အနည္းငယ္ေတာ႔ လိုမယ္႔ သေဘာပါပဲ။
အရာခပ္သိမ္းဟာ ဒီသေဘာအတိုင္းပဲေလလား။Post a Comment